kdo jsme

Současný vývoj sebou přináší řadu nových situací, které vyžadují poskytování kvalitních právních služeb na vysokém stupni odbornosti.

Právní poradenství Mgr. Marcely Tobolové se Vám tímto snaží nabídnout nejen profesionální přístup při řešení Vašich problémů, ale i individuální a soustavné poradenství v oblasti práva. Jsme schopni Vám nabídnout komplexní právní služby dle právního řádu České republiky a to formou konzultací, připomínkováním a sepisováním smluv a jiných dokumentů, zastupování při obchodních a jiných jednáních s Vašimi obchodními partnery a samozřejmostí je zastupování klientů před soudy, správními a státními orgány České republiky. Právní poradenství rovněž při poskytování právních služeb spolupracuje s notáři, soudními exekutory, znalci, auditory a daňovými poradci, takže je schopná Vám poskytnout právní služby na vysokém stupni odborné kvality.

Jsme schopni zajistit právní servis i na území Spolkové republiky Německo, Rakouska a Slovenské republiky. Právní poradenství poskytuje služby rovněž v jazyce německém a anglickém.

Důvěru, vzájemný respekt a korektní vztahy s každým klientem považujeme za nezbytný předpoklad úspěšné a dlouhodobé spolupráce. Za samozřejmé je pro nás časově neomezená ochrana klientem sdělených informací.

O nás:

Právní poradenství vede a zastupuje

Mgr. Marcela Tobolová

Profesní dráha:

  • * 7.1.1971, Uherské Hradiště, ČR
  • 1989 - 1994 studium Právnické fakulty MU Brno
  • 1994 - 1995 praxe v advokátní kanceláři JUDr. Stanislava Knotka ve Zlíně
  • 1995 - 1996 praxe v advokátní kanceláři Mgr. Marie Strakošové ve Zlíně
  • 1996 složení komerčních zkoušek
  • 1996 - 2016 - advokátní kancelář

      cz /  eng /  de /